ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

ก.ค.65

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืช" ครั้งที่ 3
วันที่: 19 ก.ค. 65
สถานที่: ออนไลน์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการ มีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน โทร.0-2298-5652 ต่อ 1753

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืช" ครั้งที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืช" ครั้งที่ 3

ประชุม/อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ