ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

Green Digital Library

เพื่อรวบรวมสื่อมัลติมีเดียและหนังสือดิจิทัลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ..

เยี่ยมชม : 268 ครั้ง

Green Card

โครงการแอปเดียวเขียวทั่วไทย เป็น Mobile Application ที่ส่งเสริมให้มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค..

เยี่ยมชม : 1277 ครั้ง

Green4Thai

Green4Thai เริ่มต้นพัฒนาจากนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดดำเนินการพัฒนา M..

เยี่ยมชม : 1215 ครั้ง

Arsa4Thai

เป็น Application ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สมาชิกเครือข่าย ทสม.ได้มีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ผ่านโทร..

เยี่ยมชม : 985 ครั้ง

Smart EIA Plus

สมาร์ทอีไอเอพลัส เป็นโมบายแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการค้นหาโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที..

เยี่ยมชม : 1259 ครั้ง

ชิงเก็บจัดเผา

สำหรับประชาชนในการแจ้งเหตุไฟป่าและขอเผาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบเหตุการณ์และอนุญาตให้มีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรร..

เยี่ยมชม : 140 ครั้ง

พิทักษ์ไพร

สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกั..

เยี่ยมชม : 1315 ครั้ง

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยโดยการบันทึกต้นไม้ที่ตนปลูก

เยี่ยมชม : 138 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 43 รายการ
1 2 3 4 5 6