ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

แบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

วันที่: 10 ต.ค. 60

ทำแบบสอบถาม

ลงนามถวายพระพร

วันที่: 2 พ.ค. 63

ทำแบบสอบถาม

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563

วันที่: 24 มิ.ย. 63

ทำแบบสอบถาม
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1