ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)(ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)(ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)(ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/60035/nws/