ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศ ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2565

ขนาดไฟล์:0.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2565

ขนาดไฟล์:4.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 47 ครั้ง

(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จัดซื้อคอม 2565

ขนาดไฟล์:7.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง