ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ประกาศราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำร่างกฎกระทรวงพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่แนบปะทะกระแสน้ำไหล่ทวีป (Shelf Break Front) จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ประกาศราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำร่างกฎกระทรวงพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่แนบปะทะกระแสน้ำไหล่ทวีป (Shelf Break Front) จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ประกาศราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำร่างกฎกระทรวงพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่แนบปะทะกระแสน้ำไหล่ทวีป (Shelf Break Front) จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/58315/nws/