Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. เปิดสวนป่าประชารัฐ ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน หวังให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีใกล้ชิดป่าและศึกษาธรรมชาติในพื้นที่กลางเมือง

ทส. เปิดสวนป่าประชารัฐ ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน  หวังให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีใกล้ชิดป่าและศึกษาธรรมชาติในพื้นที่กลางเมือง
ทส. เปิดสวนป่าประชารัฐ ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน 
หวังให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีใกล้ชิดป่าและศึกษาธรรมชาติในพื้นที่กลางเมือง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ 
เพื่อความสุขของคนไทย ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยในวันนี้ (10 มีนาคม 2561) พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมจักรยานอุบลราชธานี และประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ร่วมงานกว่า 1,200 คน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปั่นจักรยานผ่านจุดสนใจ
อันประกอบด้วย สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน สถานีวนวัฒน์วิจัยอุบลราชธานี และสวนสัตว์อุบลราชธานี การจัดนิทรรศการด้านต่างๆ เช่น พฤกษศาสตร์ ผีเสื้อ แมลง แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ การประกวดภาพวาด ภาพถ่าย การแข่งขันจักรยานเด็ก และการใช้ประโยชน์ป่าในเมืองของลูกเสือ-เนตรนารี 
โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้น โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งดูแลพื้นที่ที่สามารถจัดทำตามโครงการดังกล่าวได้ เช่น พื้นที่วนอุทยาน 
สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมและอยู่ใกล้ชุมชม ให้ดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ซึ่งคำจำกัดความของคำว่า “ป่าในเมือง” 
ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ หมายถึง พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละพื้นที่ 
ในการนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้กำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน 51 แห่ง ประกอบด้วยสวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี สวนรุกขชาติ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า และศูนย์วิจัยกีฎวิทยาป่าไม้ ซึ่งได้เปิดตัวโครงการไปแล้ว 8 แห่ง เหลืออีก 43 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการเปิดทุกที่ให้แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้
อนึ่ง สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จ.อุบลราชธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีพื้นที่รวม 1,540 ไร่ อยู่กลางเมืองอุบลราชธานี พื้นที่มีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ ภายในมีความร่มรื่น ประกอบด้วย ต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางจักรยาน พื้นที่ออกกำลังกาย เหมาะที่จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนมีห้องน้ำสะอาดพร้อมให้บริการประชาชนอีกด้วย
ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่