ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 30 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

วันที่ 30 มิ.ย. 65  ผต.ทส. (นายจิระศักดิ์  ชูความดี) ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

แกลเลอรี่