ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 29 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.ชลบุรี) โดยมี ผอ.ทสจ. ชลบุรี (นายชายชาญ เตโชทินกร) นำลงสำรวจสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และรอบอาคารสำนักงาน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะทะเล และน้ำเสีย

วันที่ 29 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.ชลบุรี) โดยมี ผอ.ทสจ. ชลบุรี (นายชายชาญ เตโชทินกร) นำลงสำรวจสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และรอบอาคารสำนักงาน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะทะเล และน้ำเสีย

แกลเลอรี่