ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จับมือ มธ. นำร่องโครงการ "พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง " แก้ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง

ทส. จับมือ มธ. นำร่องโครงการ "พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง " แก้ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง

ทส. จับมือ มธ. นำร่องโครงการ "พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง" แก้ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมพายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง “คลองอ้อมนนท์ คลองบางกรวย คลองบางกอกน้อย” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนริมสองฝั่งคลอง ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง รวมถึงเตรียมเป็นโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน วัด ภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับชุมชนต่าง ๆ ริมคลองทั้ง 3 สาย เพื่อเป็นตัวอย่างให้พื้นที่ลุ่มน้ำอื่น ๆ ของประเทศต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล พร้อมด้วยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณท่าเรือวัดบางอ้อยช้าง ท่าเรือวัดไก่เตี้ย และท่าเรือวัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  

แกลเลอรี่