ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ติดตามความคืบหน้าด้านพิธีการฯ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

ทส. ติดตามความคืบหน้าด้านพิธีการฯ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

ทส. ติดตามความคืบหน้าด้านพิธีการฯ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5
 
วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น.นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านพิธีการและอำนวยการ ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 202 ขั้น 2 อาคารกระทรวงฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กำหนดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMR-5) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนความคืบหน้าในการจัดทำหนังสือเรียนเชิญรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมการประชุมจากองค์กรระหว่างประเทศและฝ่ายไทย รวมถึงความก้าวหน้าในการจัดทำ Administrative Arrangements และคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาการจัดการสถานที่จัดประชุม ที่พัก และสถานที่ศึกษาดูงาน การดำเนินการด้านยานพาหนะ การวางแผนความปลอดภัย และด้านสาธารณสุข อีกทั้ง การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการด้านเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและประสานงาน ตลอดจนกิจกรรมสำหรับคู่สมรส ด้วย

 

แกลเลอรี่