ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. สานต่อ “จิตอาสา” โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ทส. สานต่อ “จิตอาสา” โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ทส. สานต่อ “จิตอาสา” โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โฟร์ทู ซี เดอะ ชิค โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้ การต้อนรับ พร้อมกันนี้มี พันเอก นภัทร ศรีธนโชติ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 31 พันโท ณัฐพงศ์ นพศรี ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 พันตำรวจเอก นิวัติ พิพัฒนสิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครง การปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราช ทานทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ตลอดจนสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายดำเนินการต่อเนื่องให้ครบทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2570

แกลเลอรี่