ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชาสัมพันธ์ผลการลดค่าใช้น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์ผลการลดค่าใช้น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง สป.ทส. และแจ้งเวียนเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕  ในกลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง สป.ทส.

เอกสารแนบ

มาตรการเร่งด่วน

ขนาดไฟล์:2.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง