ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 ส.ค. 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง
1 ก.ค. 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ NEW GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 4739 ครั้ง
2 มิ.ย. 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ New GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 4746 ครั้ง
11 พ.ค. 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 4741 ครั้ง
18 เม.ย. 65

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 เม.ย. 65

รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก/รหัสแหล่งของเงิน และกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 NEW GFMIS

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 3.98 Mb ดาวน์โหลด: 4741 ครั้ง
1 เม.ย. 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด: 4738 ครั้ง
1 มี.ค. 65

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ดาวน์โหลด: 4737 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 133 รายการ
1 2 3 4 5 > >>