ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ส.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.01 Mb ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง
1 ก.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง
1 มิ.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.71 Mb ดาวน์โหลด: 2525 ครั้ง
1 พ.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.64 Mb ดาวน์โหลด: 2507 ครั้ง
24 เม.ย. 63

รายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 10.58 Mb ดาวน์โหลด: 2532 ครั้ง
27 เม.ย. 63

แบบฟอร์มสถานะรายจ่ายลงทุน

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 2509 ครั้ง
7 เม.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ดาวน์โหลด: 2504 ครั้ง
7 เม.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด: 2504 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 67 รายการ
1 2 3 4 5 > >>