ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 มี.ค. 64

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562 - 2566)

24 พ.ย. 63

มีน้ำ มีชีวิต โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

24 ส.ค. 63

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 ส.ค. 63

ตารางสรุปข้อมติตามผลลัพธ์ของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Assembly: UNEA) สมัยที่ 1 – 4

21 พ.ค. 63

รายงานผลการดำเนินการภายใต้ความตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง ทส. กับต่างประเทศ

20 มี.ค. 63

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

13 ก.พ. 63

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 (สสถ.13)

31 ม.ค. 63

ข้อมูลการจัดทำความตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง ทส. กับต่างประเทศ

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >