ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 ส.ค. 63

ตารางสรุปข้อมติตามผลลัพธ์ของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Assembly: UNEA) สมัยที่ 1 – 4

21 พ.ค. 63

รายงานผลการดำเนินการภายใต้ความตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง ทส. กับต่างประเทศ

20 มี.ค. 63

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

13 ก.พ. 63

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 (สสถ.13)

31 ม.ค. 63

ข้อมูลการจัดทำความตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง ทส. กับต่างประเทศ

28 ม.ค. 63

ฐานข้อมูลอาเซียนและการดำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

16 ธ.ค. 62

ตารางสรุปข้อมติตามผลลัพธ์ของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 1 - 4

13 ส.ค. 62

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
1 2 3 >