ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 ก.ย. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb ดาวน์โหลด: 3873 ครั้ง
6 ส.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.61 Mb ดาวน์โหลด: 3869 ครั้ง
2 ก.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.50 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
4 มิ.ย. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
6 พ.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.43 Mb ดาวน์โหลด: 3868 ครั้ง
2 เม.ย. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
3 มี.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.27 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
4 ก.พ. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 49 รายการ
1 2 3 4 5 > >>