ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ต้นทุนผลผลิต/รายงานการเงิน สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 เม.ย. 64

รายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 มี.ค. 64

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.74 Mb ดาวน์โหลด: 3869 ครั้ง
16 พ.ย. 63

ที่ ทส 0201.2/ว1622 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.62 Mb ดาวน์โหลด: 3870 ครั้ง
16 พ.ย. 63

ส่วนกลาง 0900200000-0900200011 และ 0900200104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 4.58 Mb ดาวน์โหลด: 3874 ครั้ง
16 พ.ย. 63

สสภ. 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 7.06 Mb ดาวน์โหลด: 3873 ครั้ง
16 พ.ย. 63

ทสจ. 0900200028-0900200040

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 4.07 Mb ดาวน์โหลด: 3877 ครั้ง
16 พ.ย. 63

ทสจ. 0900200041-0900200060

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 6.32 Mb ดาวน์โหลด: 3878 ครั้ง
16 พ.ย. 63

ทสจ. 0900200061-0900200080

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 6.19 Mb ดาวน์โหลด: 3873 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 48 รายการ
1 2 3 4 5 > >>