ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ต.ค. 63

MARINE AND COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROMOTION ACT, B.E. 2558 (2015)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.73 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
9 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้กฎหมาย

5 ก.ค. 64

กฎกระทรวง กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 3.12 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
23 ก.ค. 64

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง แผนที่ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 90.93 Mb ดาวน์โหลด: 3867 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 3875 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 44 รายการ
1 2 3 4 5 > >>