ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ที่ปรึกษา รมว.สิ่งแวดล้อม"ยุทธพล" เดินหน้าเร่งโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.สิ่งแวดล้อม"ยุทธพล" เดินหน้าเร่งโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.สิ่งแวดล้อม"ยุทธพล" เดินหน้าเร่งโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี

16 ก.ย. 63
“กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงานเชิดชูเกียรติ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน กว่า 300 ราย ที่โดดเด่นในด้านการลดโลกร้อน”

“กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงานเชิดชูเกียรติ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน กว่า 300 ราย ที่โดดเด่นในด้านการลดโลกร้อน”

“กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงานเชิดชูเกียรติ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน กว่า 300 ราย ที่โดดเด่นในด้านการลดโลกร้อน”

16 ก.ย. 63
ทส. จัดอบรม ผู้นำเครือข่าป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ดูแลป่าไม้และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ทส. จัดอบรม ผู้นำเครือข่าป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ดูแลป่าไม้และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ทส. จัดอบรม ผู้นำเครือข่าป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ดูแลป่าไม้และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

16 ก.ย. 63
วราวุธ เปิดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครปฐม” ในหัวข้อ การจัดการน้ำเสียชุมชน โดยชุมชน

วราวุธ เปิดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครปฐม” ในหัวข้อ การจัดการน้ำเสียชุมชน โดยชุมชน

วราวุธ เปิดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครปฐม” ในหัวข้อ การจัดการน้ำเสียชุมชน โดยชุมชน

14 ก.ย. 63

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 17 ก.ย. 63 หน.ผต. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

วันที่ 17 ก.ย. 63 หน.ผต. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

วันที่ 17 ก.ย. 63 หน.ผต. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และผต.ทส. (นางสุวรรณ..

18 ก.ย. 63
วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกการ เรื่อง การขับเคลื่อนผลการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกการ เรื่อง การขับเคลื่อนผลการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรว..

16 ก.ย. 63
วันที่ 9 ก.ย. 63 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจเยี่ยมงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 ก.ย. 63 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจเยี่ยมงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 ก.ย. 63 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจเยี่ยมงานขององค์การ..

9 ก.ย. 63
วันที่ 3 ก.ย. 63 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เขตตรวจที่ 9 ณ จ.นครนายก

วันที่ 3 ก.ย. 63 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เขตตรวจที่ 9 ณ จ.นครนายก

วันที่ 3 ก.ย. 63 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่..

2 ก.ย. 63
วันที่ 2 ก.ย. 63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 ณ จ.พะเยา

วันที่ 2 ก.ย. 63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 ณ จ.พะเยา

วันที่ 2 ก.ย. 63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณา..

2 ก.ย. 63

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

ส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์