Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ทส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ทส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล..

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการของ..

20 ก.ย. 61
ทส. จับมือเมืองพัทยา รณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ทส. จับมือเมืองพัทยา รณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล..

ทส. จับมือเมืองพัทยา รณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพ..

14 ก.ย. 61
ทส. จัดการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ

ทส. จัดการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒..

ทส. จัดการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างกรมส่งเสริมคุณ..

12 ก.ย. 61
ทส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กขป.๕)

ทส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กข..

ทส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กขป.๕)

12 ก.ย. 61

ข่าวประเด็นร้อน ทส.

ดูทั้งหมด

RSS Feed

ดูทั้งหมด

แวดวงข่าว

ดูทั้งหมด

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

รายการเดินหน้าประเทศไทย : รัฐบาลกับความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาขยะพลาสติ..

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าเกี่ยวกับ การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

แบบสำรวจความความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ผลโหวต

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด