ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ที่ปรึกษา รมต.สิ่งแวดล้อม ยุทธพล ชี้ป่าพรุ กักคาร์บอนได้มากกว่า 10 เท่า พร้อมเปิดเวทีเสวนา โครงการเสริมศักยภาพป่าพรุ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ที่ปรึกษา รมต.สิ่งแวดล้อม ยุทธพล ชี้ป่าพรุ กักคาร์บอนได้มากกว่า 10 เท่า พร้อมเปิดเวทีเสวนา โครงการเสริมศักยภาพป่าพรุ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานกิจกรรมรายงานผลดำเนินโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม แกรนด์ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ

7 ส.ค. 63
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานด้านการป่าไม้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานด้านการป่าไม้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. คณะผู้บริหาร ทส. พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6 ส.ค. 63
ทส. เสริมศักยภาพบุคลากร จัดฝึกอบรม “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส. เสริมศักยภาพบุคลากร จัดฝึกอบรม “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 ส.ค. 63
ทส. เดินหน้าโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

ทส. เดินหน้าโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระดับจังหวัด โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม

5 ส.ค. 63
ทส. เตรียมรับมืออุทกภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ทส. เตรียมรับมืออุทกภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลัง

3 ส.ค. 63
รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่​ จ.แพร่

รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่​ จ.แพร่

รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่​ จ.แพร่

2 ส.ค. 63

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 7 ส.ค. 63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ครั้งที่ 3/2563 ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 7 ส.ค. 63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ครั้งที่ 3/2563 ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 7 ส.ค.63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ร่วมประชุมคณะกรรมกา..

7 ส.ค. 63
วันที่ 4 ส.ค.63 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 5 จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 ส.ค.63 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 5 จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 ส.ค.63 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่..

4 ส.ค. 63
วันที่ 3 ส.ค.63 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 5 จ.ชุมพร

วันที่ 3 ส.ค.63 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 5 จ.ชุมพร

วันที่ 3 ส.ค.63 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร..

3 ส.ค. 63
วันที่ 2 ส.ค.63 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปไม้ จ.แพร่

วันที่ 2 ส.ค.63 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปไม้ จ.แพร่

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จ.แพร่

2 ส.ค. 63

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

สารคดี พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนที่ 1