ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ปลัด ทส. รับพระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ปลัด ทส. รับพระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ปลัด ทส. รับพระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

15 ส.ค. 65
"วราวุธ" ลุยต่อ นำทีมรณรงค์เชิญชวนประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลาดทุ่งเจริญ จ.ร้อยเอ็ด

"วราวุธ" ลุยต่อ นำทีมรณรงค์เชิญชวนประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลาดทุ่งเจริญ จ.ร้อยเอ็ด

"วราวุธ" ลุยต่อ นำทีมรณรงค์เชิญชวนประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลาดทุ่งเจริญ จ.ร้อยเอ็ด

14 ส.ค. 65
ทส.ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ฯ”

ทส.ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ฯ”

ทส.ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ฯ”

14 ส.ค. 65
‘รมว.ทส.’ ส่งมอบแหล่งน้ำใต้ดิน - ผิวดิน แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้ชาว อ.ศรีสมเด็จ มีน้ำกิน - น้ำใช้ อย่างยั่งยืน

‘รมว.ทส.’ ส่งมอบแหล่งน้ำใต้ดิน - ผิวดิน แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้ชาว อ.ศรีสมเด็จ มีน้ำกิน - น้ำใช้ อย่างยั่งยืน

‘รมว.ทส.’ ส่งมอบแหล่งน้ำใต้ดิน - ผิวดิน แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้ชาว อ.ศรีสมเด็จ มีน้ำกิน - น้ำใช้ อย่างยั่งยืน

14 ส.ค. 65
“วราวุธ - จตุพร” ลุยต่อเนื่องวันหยุด ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด สร้างภาคีความร่วมมือให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“วราวุธ - จตุพร” ลุยต่อเนื่องวันหยุด ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด สร้างภาคีความร่วมมือให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“วราวุธ - จตุพร” ลุยต่อเนื่องวันหยุด ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด สร้างภาคีความร่วมมือให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13 ส.ค. 65

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 14 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 14 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 14 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประชุมหัวหน้าส่วนรา..

14 ส.ค. 65
วันที่ 10 ส.ค. 65 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานในพิธี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์  ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล และนายกุศล โชติรัตน์)  ได้เข้าร่วมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 ส.ค. 65 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานในพิธี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล และนายกุศล โชติรัตน์) ได้เข้าร่วมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ป..

11 ส.ค. 65
วันที่ 8 ส.ค. 65 รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปอาชา)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. 2565 งาน 30 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม และการมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2021 ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 ส.ค. 65 รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปอาชา)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. 2565 งาน 30 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม และการมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2021 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล..

8 ส.ค. 65
วันที่ 5 ส.ค. 65 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของไทย (Thailand Climate Action Conference : TCAC) “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future : Our Responsibility, Our Opportunity) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส.  เข้าร่วมประชุม

วันที่ 5 ส.ค. 65 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของไทย (Thailand Climate Action Conference : TCAC) “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future : Our Responsibility, Our Opportunity) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุม

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เ..

5 ส.ค. 65
วันที่ 5 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายกุศล โชติรัตน์) ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการตรวจราชการตามเหตุการณ์สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 7 ณ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 5 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายกุศล โชติรัตน์) ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการตรวจราชการตามเหตุการณ์สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 7 ณ จังหวัดนราธิวาส

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2565 ผต.ทส. (นายกุศล โชติรัตน์) ลงพื้นการตรวจ..

5 ส.ค. 65

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

(รมว.ทส.) กล่าวบรรยายพิเศษในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference : TCAC)