ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
“วราวุธ” เร่งรัด คทช. จังหวัด เสนอขออนุญาตการใช้ที่ดิน เพื่อส่งมอบให้ประชาชนได้ทั้ง 3.9 ล้านไร่ ภายในสิ้นปี 2564

“วราวุธ” เร่งรัด คทช. จังหวัด เสนอขออนุญาตการใช้ที่ดิน เพื่อส่งมอบให้ประชาชนได้ทั้ง 3.9 ล้านไร่ ภายในสิ้นปี 2564

“วราวุธ” เร่งรัด คทช. จังหวัด เสนอขออนุญาตการใช้ที่ดิน เพื่อส่งมอบให้ประชาชนได้ทั้ง 3.9 ล้านไร่ ภายในสิ้นปี 2564

2 ส.ค. 64
ปลัด ทส. เปิดอบรม ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 30 เน้น “พูดดี คิดดี ทำดี สามัคคี มีน้ำใจ” ในการทำงาน

ปลัด ทส. เปิดอบรม ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 30 เน้น “พูดดี คิดดี ทำดี สามัคคี มีน้ำใจ” ในการทำงาน

ปลัด ทส. เปิดอบรม ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 30 เน้น “พูดดี คิดดี ทำดี สามัคคี มีน้ำใจ” ในการทำงาน

2 ส.ค. 64
ทส. ปิดอาคารทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาด สร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ ก่อนเปิดทำการ 2 สิงหาคมนี้

ทส. ปิดอาคารทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาด สร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ ก่อนเปิดทำการ 2 สิงหาคมนี้

ทส. ปิดอาคารทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาด สร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ ก่อนเปิดทำการ 2 สิงหาคมนี้

31 ก.ค. 64
ทส. แจ้งปิดทำการ 29-30 กรกฎาคมนี้  เพื่อทำความสะอาดอาคารและฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

ทส. แจ้งปิดทำการ 29-30 กรกฎาคมนี้ เพื่อทำความสะอาดอาคารและฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

ทส. แจ้งปิดทำการ 29-30 กรกฎาคมนี้ เพื่อทำความสะอาดอาคารและฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

29 ก.ค. 64

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 30 ก.ค. 64 ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 9 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 30 ก.ค. 64 ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 9 ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 13.30 น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 9

2 ส.ค. 64
วันที่ 20 ก.ค. 64 ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 5 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 20 ก.ค. 64 ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 5 ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 13.30 น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 5

21 ก.ค. 64
วันที่ 20 ก.ค. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 16 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 20 ก.ค. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 16 ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 09.00 น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 16

20 ก.ค. 64
วันที่ 15 ก.ค. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 15 ก.ค. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 14.00 น.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 2

15 ก.ค. 64
วันที่ 15 ก.ค. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 10 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 15 ก.ค. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 10 ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 09.00 น.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 10

15 ก.ค. 64

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

สารจากรัฐมนตรีฯ วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก #World Ranger Day