ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

26

ก.ค.65

ประชุมเสริมศักยภาพเครือข่ายพัฒนาพื้นที่สีเขียว ผ่านระบบออนไลน์
วันที่: 26 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
สถานที่: ออนไลน์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการ มีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน โทร.0-2298-5652 ต่อ 1753

ประชุมเสริมศักยภาพเครือข่ายพัฒนาพื้นที่สีเขียว ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมเสริมศักยภาพเครือข่ายพัฒนาพื้นที่สีเขียว ผ่านระบบออนไลน์

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ