ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

20

ก.ค.65

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก)
วันที่: 20 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
สถานที่: ณ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2298-6549 ต่อ 1303

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก)

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก)

1. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. การระดมความคิดเห็น

กิจกรรมอื่น ๆ