ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

20

ก.ค.65

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทเรียนภาคประชาชน สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นในสถานการณ์ใหม่”
วันที่: 20 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
สถานที่: ณ จังหวัดแพร่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร. 0-2298-5358 ต่อ 1741

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทเรียนภาคประชาชน สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นในสถานการณ์ใหม่”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทเรียนภาคประชาชน สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นในสถานการณ์ใหม่”

ประชุม/อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ