ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

ก.ค.65

หลักสูตร การจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน
วันที่: 19 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65
สถานที่: ณ จังหวัดเพชรบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2577-7084-5

หลักสูตร การจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน

หลักสูตร การจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน

อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ