ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

ก.ค.65

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมชุมชนสู่เศรษฐกิจ สีเขียว
วันที่: 14 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
สถานที่: ณ จังหวัดพัทลุง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร. 0-2298-5358 ต่อ 1741

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมชุมชนสู่เศรษฐกิจ สีเขียว

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมชุมชนสู่เศรษฐกิจ สีเขียว

ประชุม/อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ