ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

09

ธ.ค.63

การอบรมสัมมนา ภายใต้โครงการ “สร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย”
วันที่: 9 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63
สถานที่: โรงแรมเอบูทีค โฮเทล จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การอบรมสัมมนา ภายใต้โครงการ “สร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย”

การอบรมสัมมนา ภายใต้โครงการ  “สร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย”

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลให้กับเกษตรกร ภาคีเครือข่ายและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล และศึกษาดูงานพื้นที่โครงการ
ที่ประสบความสำเร็จสามารถเป็นต้นแบบได้

กิจกรรมอื่น ๆ