ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ธ.ค.63

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
วันที่: 1 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ยังไม่ได้กำหนดวันจัดประชุม)
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๓๐๓

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร

ประชุม(ยังไม่ได้กำหนดวันประชุม)

กิจกรรมอื่น ๆ