ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

16

ธ.ค.63

งานพัฒนาเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมพลัง ร่วมต้านหมอกควันไฟป่า
วันที่: 16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63
สถานที่: ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: คุณปภาวิน กลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๘๔๑

งานพัฒนาเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมพลัง ร่วมต้านหมอกควันไฟป่า

งานพัฒนาเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมพลัง  ร่วมต้านหมอกควันไฟป่า

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดหมอกควันไฟป่าให้ลูกเสือ เนตรนารี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ