ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

ธ.ค.63

หลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม
วันที่: 15 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: คุณรมย์รวี กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๐๙๔ ๙๕๖ ๖๔๙๓

หลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม

บรรยาย อภิปราย และฝึกปฎิบัติ

กิจกรรมอื่น ๆ