ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

ธ.ค.63

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่: 14 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63
สถานที่: โรงแรมไมด้า กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: คุณโศภิษฐ์ กลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๘๓๙

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี ๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฎิบัติการ   เพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี ๒๕๖๓

ประชุมเชิงปฎิบัติการนำเสนอผลการดำเนินงานเยาวชน

กิจกรรมอื่น ๆ