ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

13

ธ.ค.63

โครงการ จัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)
วันที่: 13 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
สถานที่: โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: คุณโศภิษฐ์ กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและลูกเสือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๘๓๙

โครงการ จัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

โครงการ จัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย(Green Youth)ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมอื่น ๆ