ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

09

ธ.ค.63

ประชุมสรุปบทเรียนเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรเอกชน องค์กรชุมชนภาคีสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
วันที่: 9 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
สถานที่: จังหวัดกระบี่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๗๔๑

ประชุมสรุปบทเรียนเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรเอกชน องค์กรชุมชนภาคีสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

ประชุมสรุปบทเรียนเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรเอกชน องค์กรชุมชนภาคีสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ