ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

08

ธ.ค.63

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเขียนโครงการและการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑
วันที่: 8 ธ.ค. 63
สถานที่: โรงแรม โกลเด้น บีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๓๐๓

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเขียนโครงการและการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในการเขียนโครงการและการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑

การบรรยายให้ความรู้ การเข้าถึงแหล่งทุนและจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรมอื่น ๆ