ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

07

ธ.ค.63

หลักสูตร กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ
วันที่: 7 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63
สถานที่: โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: คุณสุภาพันธ์ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมตุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๐๙๕ ๙๐๓ ๑๔๔๕

หลักสูตร กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ

หลักสูตร กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ

บรรยาย อภิปราย และฝึกปฎิบัติ

กิจกรรมอื่น ๆ