ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

04

ธ.ค.63

กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่: 4 ธ.ค. 63
สถานที่: สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๗๐๘

กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย

การแสดงนิทรรศการ และกิจกรรม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ