ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

ธ.ค.63

โครงการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ
วันที่: 3 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63
สถานที่: ห้องประชุม แกรนด์แมนดาริน โรงแรมแมนดารินโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร และสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร ๑๓๐๓

โครงการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ

โครงการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ

ประชุม เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน และกิจกรรมการมอบรางวัล

กิจกรรมอื่น ๆ