ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ธ.ค.63

โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน Green Youth Camp
วันที่: 1 ธ.ค. 63 - 3 ธ.ค. 63
สถานที่: โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: คุณโศภิษฐ์ กลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๘๓๙

โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน Green Youth Camp

โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน Green Youth Camp

ค่ายเยาวชน อบรมแลกเปลี่ยนให้ความรู้การเปลี่ยบแปลงสภาพอากาศ

กิจกรรมอื่น ๆ