ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ธ.ค.63

หลักสูตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 1 ธ.ค. 63 - 3 ธ.ค. 63
สถานที่: โรงแรมนาน่า จังหวัดเพชรบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: คุณรมย์รวี กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโทร ๐๙๔ ๙๕๖ ๖๔๙๓

หลักสูตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรยาย อภิปราย และฝึกปฎิบัติ

กิจกรรมอื่น ๆ