ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ธ.ค.63

ประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
วันที่: 1 ธ.ค. 63
สถานที่: จังหวัดระยอง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนา ที่ยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๗๐๕

ประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ประชุม อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ